• Topografia

  GEOLECHIA jest współtworzona przez zespół specjalistów z dużym doświadczeniem w:
  - Konwencjonalnych badaniach topograficznych i kartograficznych (GNSS i TPS).
  - Skanerach geodezyjnych.
  - Pracach geodezyjnych liniowych z MMS (Mobile Mapping System).
  - Fotogrametrycznej Geodezji z bezzałogowych statków powietrznych (UAV).
  - Sieci topograficznych: monitorowanie i obliczenia korekt.
  - Wysokiej dokładności niwelacji
  - Topografii pracy
  - Re-parcelacji
  - Przeprowadzeniu inwentaryzacji  terenów miejskich i podmiejskich.

 • Mobile Mapping System

  GEOLECHIA realizuje pomiary geodezyjne poprzez system MMS (mobilny system mapowania). Dzięki tej technologii otrzymuje się:
  - Trójwymiarowy model cyfrowy  wraz z danymi georeferyncyjnymi, uchwycony przez  dynamiczny system skanowania.
  - Graficzną informację geograficzną danych
  Ten system pomiaru najlepiej nadaje się do:
  - Przeprowadzania inwentaryzacji terenów miejskich oraz podmiejskich  
  - Prowadzenia inspekcji dróg i kolei
  - Ustanowienie stanu początkowego oraz wyjściowego obiektu budowlanego
  - Monitorowania robót ziemnych na terenie budowy

 • Laserowy skaner 3D

  GEOLECHIA realizuje obmiary geodezyjne za pomocą skanera laserowego 3D. Dzięki tej technologii uzyskujemy:
  - Trójwymiarowy model cyfrowy o wysokiej rozdzielczości
  - Czysty obraz skanowanego obiektu

 • Biuro techniczne

  GEOLECHIA dysponuje również Biurem Technicznym, które realizuje usługi takie jak:
  - Wsparcie techniczne
  - Zapewnienie wysoko kwalifikowanego personelu
  - Obliczenia oraz korekty sieci topograficznych
  - Mechanizacja projektów infrastruktury technicznej w programach Clip i IstramIpsol
  - Weryfikacja projektów
  - Przeprowadzanie inwentaryzacji terenów miejskich oraz podmiejskich  
  - Analiza projektów oraz ich ulepszanie
  - Organizacja szkoleń w zakresie zarządzania oprogramowaniem biurowym oraz prac w terenie

 • Prace budowlane

  Pracownicy GEOLECHIA mają doświadczenie w remontach drogowych, kolei konwencjonalnych oraz linii kolejowych dużych prędkości, portów morskich, lotnisk, urbanizacji oraz budownictwa, i może rozwijać tak różnorodną aktywność dzięki :
  - Bardzo dobrze wykwalifikowanym nadzorcom.
  - Topografom z dużym doświadczeniem.
  - Najwyższej jakości urządzeniom oraz technologii geodezyjnej przeznaczonej do robót gruntowych i konstrukcji tuneli jak:
  - Stacje topograficzne
  - Optyczne i cyfrowe poziomowanie wysokiej precyzji.
  - GNSS.
  - Systemy obrazu 3D do nakierowywania maszyn.

 • U.A.V. Vehiculo no tripulado

  GEOLECHIA realizuje badania fotogrametryczne z samolotów bezzałogowych. Dzięki tej technologii otrzymujemy :
  - Trójwymiarowy model terenu.
  - Ortofotomapę pomiarów geodezyjnych.